Languages

Disclaimer

Website

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven.
  • De informatie op www.setu.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • SETU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Account/persoonsgegevens

  • De geregistreerde gebruiker geeft SETU toestemming tot het opslaan van de benodigde registratiegegevens ten behoeve van de exploitatie van de website. SETU zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens nooit gebruiken voor enig ander doel dan de exploitatie van de sites en diensten van SETU. Gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.
  • De geregistreerde gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met het account dat hem/haar ter beschikking is gesteld.
  • Een geregistreerde gebruiker van de SETU site is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd