Languages

Join SETU (Dutch)

Waarom participeren?

U wilt weten wat er speelt op het gebied van elektronische informatie uitwisseling, binnen en buiten de uitzendbranche? U bent geïnteresseerd in een standaard die elektronische informatie uitwisseling voor uw organisatie mogelijk maakt? U wilt dat deze standaard aansluit bij de wensen en eisen van uw organisatie? U heeft vragen over toepassing van een dergelijke standaard in de praktijk? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij SETU (lees hier meer informatie over SETU).

 

De voordelen

Door als uitzendonderneming participant te worden kunt u:

  • op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen
  • participeren in de werkgroepen waar de standaard wordt ontwikkeld (SETU bestuur bepaalt samenstelling werkgroepen)
  • uw wensen en eisen inbrengen via de website en de werkgroepen
  • ondersteuning krijgen bij vragen in de praktijk (helpdesk en website)
  • gebruik maken van een (kennis)netwerk van partijen die met de standaard werken

Door als leveranciers (software/consultant) abonnee te worden kunt u:

  • op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen via een informatie nieuwsbrief
  • ondersteuning krijgen bij vragen in de praktijk (helpdesk)
  • incidenteel participeren in de werkgroepen waar de standaard wordt ontwikkeld (op uitnodiging!)

Alleen uitzendondernemingen komen in aanmerking voor deelname als participant. Inleners en leveranciers komen in aanmerking voor een abonnement. De huidige lijst met participanten en abonnees kunt u hier bekijken.

 

Aanmelden

Aanmelden als participant/abonnee kan door het formulier hieronder te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

SETU
t.a.v. Koen Withagen
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp

Aanmeldingsformulier

Statuten , Huishoudelijk reglement (bijlagen bij het aanmeldingsformulier)

 

Tarieven

Bij aanmelding als participant wordt in het tarief onderscheid gemaakt naar omvang van de participerende werkmaatschappij. De jaarlijkse kosten voor participatie zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Organisatie
Omzet (miljoenen euro) Tarief ABU leden (euro)
Tarief niet-ABU leden (euro)
Type 4 <25 1.000 2.000
Type 3 25 - 100 2.000 4.000
Type 2 100 - 350 5.000 10.000
Type 1 350+ 10.000 20.000

NB: Per holding is maximaal een bijdrage van 25.000 euro verschuldigd.

 

De kosten voor een abonnement bedragen 2500 euro per jaar.