Languages

Besparingstool

Berekenen hier uw besparingspotentieel. Door het wijzigen van de reeds ingevulde standaardwaarden kunt u uw besparingspotentieel berekenen voor uw persoonelijke situatie.

Invoer
De potentiële besparing is afhankelijk van het aantal berichten dat u uitwisselt met andere partijen. Vul hieronder het wekelijks aantal urenbriefjes en facturen in.
Kengetallen
Een groot deel van de besparingen zit in het niet meer handmatig hoeven invoeren van informatie in uw softwaresysteem. Naast een directe besparing (b.v. per urenbriefje) zullen ook minder fouten gemaakt worden bij het overnemen van informatie, hetgeen weer leidt tot minder correcties. Voor het berekenen van de uiteindelijke besparing wordt gerekend met een uurtarief van 40 euro.
Inkomend (Urenbriefjes)
Hieronder kunt u de gemiddelde tijd (in minuten) aangeven die u kwijt bent aan het invoeren van een urenbriefje, en de tijd die u kwijt bent aan het corrigeren van een urenbriefje
Uitgaand (Facturen)
Hieronder kunt u aangeven welke kosten u mee wilt rekenen voor uitgaande papieren facturen
Mogelijk besparing met de SETU-standaard
Hieronder leest u het mogelijke besparingspotentieel op basis van de door u gegeven invoer en kengetallen.
Wekelijks 4 Wekelijks Jaarlijks
Inkomend € 0 € 0 € 0
Uitgaand € 0 € 0 € 0
Totaal € 0 € 0 € 0
Aandachtspunten
De uitkomsten van de berekening zien enkel op het besparingspotentieel voor de elektronische uitwisseling van urenbriefjes en facturen. Let wel: dit is een zeer grove indicatie. Het invoeren van elektronisch berichtenverkeer brengt mogelijk positieve neveneffecten met zich mee (zoals betere en snellere informatie), maar zal ook kosten met zich meebrengen (zie investeringen). Of de beparingen afwegen tegen de investeringen is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Scope

De set standaarden die SETU heeft ontwikkeld is breder dan alleen facturatie en urenbriefjes. Er zijn ook standaarden voor de aanvraag en bevestiging van de uitzendkracht. Potentiële besparingen voor deze berichten kunnen niet berekend worden met behulp van deze tool. Bedenk wel dat de mogelijke besparing toeneemt naar gelang het aantal uit te wisselen berichten toeneemt.

Samenwerking

Elektronisch uitwisselen levert alleen besparingen op als niet alleen uzelf, maar ook uw klant dit ondersteunt. Houdt hier dus rekening mee bij het invullen van de aantallen berichten.

Investeringen

Van belang dat het besparingspotentieel in het licht moet worden gezien van de mogelijke investeringen. Naast het trainen van personeel en de benodigde tijd voor het maken van afspraken met uw klant (als processen gewijzigd worden), zal er mogelijk ook wat aangepast moeten worden in uw software. Er zijn meerdere uitzendsoftwarepakketten die de standaarden ondersteunen, hetgeen dan niet (of beperkt) tot een extra investering leidt. In dat geval is het wel mogelijk dat de softwarelverancier voor de extra dienstverlening een vergoeding vraagt. Het is tevens mogelijk dat de inlener een investering dient te doen om de standaarden te ondersteunen. Deze eenmalige investering kan sterk variëren en is niet meegenomen in het besparingspotentieel.

Voordelen inlener

De aard van de besparingen is aan de kant van de inlener niet anders dan aan de kant van de uitzender. De meeste besparingen zitten ook hier in het niet meer handmatig hoeven invoeren van gegevens, en het reduceren van het aantal fouten. De besparing voor inkomende berichten is hiermee anders dan die voor uitgaande berichten. Deze tool is opgezet vanuit het perspectief (qua "richting" van berichten) van een uitzender, en is daardoor beperkt bruikbaar door inleners.