Languages

Ook Eerste Kamer stemt in met wijziging Aanbestedingswet e-factureren

Geplaatst op 09 Mar 2018

Eind 2017 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Aanbestedingswet op het gebied van e-factureren. De wetswijziging die op 12 januari 2018 is gepubliceerd, verankert de verplichting voor decentrale overheden en alle andere aanbestedende diensten om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken per 18 april 2019. Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn 2014/55/EU. De verplichting geldt voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen.

E-factureren is de toekomst. Het kost minder tijd, is nauwkeuriger en minder foutgevoelig dan het verwerken van een papieren of pdf-factuur. Zowel leveranciers als aanbestedende diensten besparen daarmee tijd en geld. De hoop is ook dat facturen sneller worden betaald. Binnen de uitzendbranche wordt al veel gebruikgemaakt van elektronisch factureren. De SETU-factuurstandaard is door de overheid geaccepteerd. Met de SETU Invoice 2.0 standaard bent u voorgesorteerd op elektronisch factureren met overheden.